Ändra sökmetod

Så här ändrar du sökmetod:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster. Då öppnas avsnittet Objektsökning.
 3. Klicka på Inställningar i avsnittet Säkerhetsnivå.
 4. I fönstret som öppnas väljer du fliken Ytterligare.
 5. Välj sökmetod i avsnittet Sökmetoder:
  • Rescue Disk mark fs Ändra sökmetod Signaturanalys. Signaturanalys använder Kaspersky Rescue Disks databas som innehåller beskrivningar över kända hot och metoder för att förstöra dem. Skydd med signaturanalys ger en lägsta säkerhetsnivå. I enlighet med rekommendationer från Kaspersky Labs experter är den här metoden alltid aktiverad.
  • Rescue Disk mark fs Ändra sökmetod Heuristisk analys. Sökningen utgår från en analys av typiska åtgärdssekvenser, vilket gör det möjligt att dra relativt säkra slutsatser om filegenskaperna. Fördelen med den här metoden är att nya hot upptäcks innan virusanalytikerna stöter på dem.

   Du kan dessutom ange på vilken detaljnivå sökningarna ska ske: enkel sökning, mediumsökning eller djupsökning. Välj nivå genom att flytta skjutreglaget till önskad position.

Se även:

Om inställningar för objektsökning

Ändra sökmetod