Genomsökning av komprimerade filer

Så här konfigurerar du inställningarna för genomsökning av komprimerade filer:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster. Då öppnas avsnittet Objektsökning.
 3. Klicka på Inställningar i avsnittet Säkerhetsnivå.
 4. Klicka på fliken Omfattning i fönstret som öppnas. I avsnittet Sök i komprimerade filer kan du ange följande inställningar:
  • Vilken typ av komprimerade filer som ska genomsökas. Välj typer genom att markera rutorna bredvid respektive objekt.
  • Största storlek för komprimerade filer som kan genomsökas. Klicka på knappen Ytterligare. Markera rutan Packa inte upp stora komprimerade filer som är större än i fönstret Rescue Disk mark fs Genomsökning av komprimerade filer Komprimerade filer och ange filstorleken i fältet nedan. Komprimerade filer som är större än den här angivna maxstorleken genomsöks inte.

   Om rutan Rescue Disk mark fs Genomsökning av komprimerade filer Packa inte upp stora komprimerade filer är markerad och om storleken på den komprimerade filen inte överstiger det angivna maxvärdet, genomsöks extraherade filer även om storleken på dem överstiger det angivna maxvärdet.

Se även:

Om inställningar för objektsökning

Genomsökning av komprimerade filer