Rapporter och lagringsplatser

I det här avsnittet grupperas information om de parametrar som styr arbetet med rapportfiler och Kaspersky Rescue Disk-databaser.

I det här avsnittet:

Om konfiguration av rapporter och lagringsplatser

Logga icke-kritiska händelser i en rapport

Lagra rapporter

Rensa programrapporterna

Lagra objekt i karantän och säkerhetskopiering

Rapporter och lagringsplatser