Lagra rapporter

Så här konfigurerar du inställningarna för rapportlagring:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster. Till vänster i fönstret väljer du avsnittet Rapporter och lagringsplatser.
  3. Till höger i fönstret, i avsnittet Rapporter , anger du:
    • Maximal lagringstid för händelserapporter (rutan Rescue Disk mark fs Lagra rapporter Lagra inte rapporter längre än). Som standard innebär detta 30 dagar: När tiden löpt ut raderas objekten. Det går att ändra den maximala lagringstiden, eller ta bort eventuella begränsningar.
    • Maximal storlek för rapportfilen (rutan Rescue Disk mark fs Lagra rapporter Maximal filstorlek). Som standard är den maximala storleken 1024 MB. När maximal storlek har uppnåtts skrivs filinnehållet över med nya poster. Det går att ta bort eventuella begränsningar som angetts för rapportens storlek, eller ange ett nytt värde.

Se även:

Om konfiguration av rapporter och lagringsplatser

Lagra rapporter