Logga icke-kritiska händelser i en rapport

Så här registrerar du icke-kritiska händelser i en rapport:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster. Till vänster i fönstret väljer du avsnittet Rapporter och lagringsplatser.
  3. Till höger i fönstret, i avsnittet Rapporter, markerar du rutan Logga icke-kritiska händelser.

Se även:

Om konfiguration av rapporter och lagringsplatser

Logga icke-kritiska händelser i en rapport