Om konfiguration av rapporter och lagringsplatser

I det här avsnittet grupperas information om de parametrar som styr arbetet med Kaspersky Rescue Disk-datafiler.

Programdatafiler är objekt som har satts i karantän eller flyttats till säkerhetskopieringen av Kaspersky Rescue Disk och rapporter om uppgiftskörning.

I avsnittet Rapporter och lagringsplatser i inställningsfönstret för Kaspersky Rescue Disk kan du utföra följande åtgärder:

 • Logga poster i rapporten.

  Du kan lägga till poster om icke-kritiska händelser i skyddsrapporten. Som standard läggs de här händelserna inte till i rapporten.

 • Ändra inställningar för rapportlagring.

  Du kan ange maximal lagringstid för rapporterna och ange maximal storlek för en rapportfil. Det går också att ta bort eventuella begränsningar som angetts för rapportens storlek, eller ange ett nytt värde.

 • Ta bort information från rapporter.

  Information om Kaspersky Rescue Disks förlopp loggas i rapporterna. Det går att rensa dem.

 • Ändra lagringsinställningar för objekt i karantän och säkerhetskopiering.

  Du kan ange maximal lagringstid för objekt som satts i karantän och för kopior av objekt i säkerhetskopieringen (i rutan Rescue Disk mark fs Om konfiguration av rapporter och lagringsplatser Lagra inte objekt längre än). Som standard lagras objekten i 30 dagar, sedan tas de bort. Du kan ändra den maximala lagringstiden eller ta bort denna begränsning helt. Du kan också ange maximal storlek för datalagringsområdet (i rutan Rescue Disk mark fs Om konfiguration av rapporter och lagringsplatser Maximal storlek). Som standard är maximal storlek 100 MB. Det går att ta bort begränsningar för rapportstorlek eller konfigurera värdet.

Se även:

Rapporter

Om konfiguration av rapporter och lagringsplatser