Lagra objekt i karantän och säkerhetskopiering

Så här konfigurerar du inställningarna för lagring av objekt i karantän och säkerhetskopiering:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster. Till vänster i fönstret väljer du avsnittet Rapporter och lagringsplatser.
  3. Till höger i fönstret, i avsnittet Karantän och säkerhetskopiering markerar du följande rutor:
    • Lagra inte objekt längre än – anger maximal lagringstid för objekt i karantän och säkerhetskopiering.
    • Maximal storlek – anger maximal storlek för datalagringsområdet.

      När den angivna perioden löpt ut, eller när lagringsområdet är fullt, tas de objekt som först placerades i karantän och säkerhetskopiering bort.

Se även:

Karantän och säkerhetskopiering

Om konfiguration av rapporter och lagringsplatser

Placera objekt i karantän eller säkerhetskopiera dem