Uppdatering

Det här avsnittet innehåller information om hur du konfigurerar uppdateringsinställningarna på datorn.

I det här avsnittet:

Uppdatera inställningar

Välja en uppdateringskälla

Konfigurera proxyserverinställningar

Nationella inställningar för uppdateringskälla

Update