Konfigurera proxyserverinställningar

Uppdateringsuppgiften fungerar som standard med systemproxyservern. Du kan ange proxyserverinställningar för uppdateringsuppgiften separat.

Så här konfigurerar du proxyserverinställningarna:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster. Till vänster i fönstret väljer du avsnittet Uppdatering.
  3. Klicka på knappen Inställningar till höger i fönstret.
  4. Klicka på knappen Proxyserver på fliken Källa i fönstret som öppnas.
  5. I fönstret som öppnas anger du proxyserverinställningarna.

Se även:

Uppdatera inställningar

Konfigurera proxyserverinställningar