Nationella inställningar för uppdateringskälla

Så här väljer du den närmaste servern:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster. Till vänster i fönstret väljer du avsnittet Uppdatering.
  3. Klicka på knappen Inställningar till höger i fönstret.
  4. I fönstret som öppnas, på fliken Källa , i avsnittet Nationella inställningar väljer du alternativet Välj från listan i listrutan. I listrutan anger du det land som är närmast din nuvarande plats.

Se även:

Uppdatera inställningar

Nationella inställningar för uppdateringskälla