Uppdatera inställningar

Uppdatering av Kaspersky Rescue Disk utförs enligt en grupp inställningar.

Så här konfigurerar du uppdateringsinställningarna:

 • Välj en uppdateringskälla.

  Du måste ha en Internetanslutning för att kunna uppdatera.

  En resurs som innehåller databas- och moduluppdateringar för Kaspersky Rescue Disk kallas en uppdateringskälla. Du kan använda HTTP- eller FTP-servrar som uppdateringskälla. Standarduppdateringskällan är Kaspersky Labs uppdateringsservrar som finns i flera länder. Det är särskilda webbplatser på Internet där uppdateringarna för alla Kaspersky Lab-produkter lagras. Om flera resurser väljs som uppdateringskällor, försöker Kaspersky Rescue Disk ansluta till dem en efter en med början längst upp på listan. Uppdateringarna laddas ner från den första tillgängliga källan.

 • Ändra nationella inställningar för uppdateringskälla.

  Om du väljer den av Kaspersky Labs uppdateringsservrar som är närmast dig sparar du tid samtidigt som uppdateringen går snabbare. Du kan välja den optimala serverplatsen när du laddar ner uppdateringar.

 • Ange proxyserverinställningarna.

  Datorn måste vara ansluten till Internet för att kunna ladda ner uppdateringar från servrarna. Som standard bestäms anslutningsinställningarna för Internet automatiskt. Om du använder en proxyserver bör anslutningsinställningarna anges.

Se även:

Om uppdateringen

Uppdatera inställningar