Välja en uppdateringskälla

Du måste ha en Internetanslutning för att kunna uppdatera.

Så här väljer du en uppdateringskälla:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster. Till vänster i fönstret väljer du avsnittet Uppdatering.
  3. Klicka på knappen Inställningar till höger i fönstret.
  4. Klicka på länken Lägg till på fliken Källa i fönstret som visas. Fönstret Välj uppdateringskälla öppnas.
  5. I fönstret som öppnas väljer du en FTP- eller HTTP-webbplats, eller anger dess IP-adress, symboliska namn eller URL.

Se även:

Uppdatera inställningar

Välja en uppdateringskälla