Datorns skyddsstatus

Om datorns skydd hotas informeras du av dess status. Skyddsikonen ändrar färg (se bilden nedan).

Rescue Disk stat Datorns skyddsstatus

Datorns aktuella skyddsstatus

Det finns tre värden för skyddsstatus och varje status representeras av en viss färg som påminner om trafikljus:

Rescue Disk icon green Datorns skyddsstatus – grön. Färgen på den här ikonen indikerar att datorn är skyddad – Kaspersky Rescue Disk-databaserna har uppdaterats i god tid, virussökningen har inte returnerat några skadliga objekt, eller så har de skadliga objekten desinficerats.

Rescue Disk icon yellow Datorns skyddsstatus – gul. Färgen indikerar reducerad skyddsnivå. Exempelvis kan antivirusdatabaserna vara inaktuella.

Rescue Disk icon red Datorns skyddsstatus – röd. Färgen indikerar att det finns problem som kan leda till att datorn infekteras och att data går förlorade: programmet har inte uppdaterats på länge, eller så har skadliga objekt upptäckts som kräver brådskande bearbetning.

De säkerhetshot som upptäcks måste tas bort. Du kan visa listan med problem, beskrivningen av dem och förslag på felsökning på fliken Status (se bilden nedan). Du väljer den genom att dubbelklicka på statusikonen (se bilden ovan).

Rescue Disk sost zash rus Datorns skyddsstatus

Lösa säkerhetsproblem

Problemen är indelade i en lista utifrån hur allvarliga de är: först visas de viktigaste, med röd statusikon, sedan de mindre viktiga (gul statusikon) och sist visas informationsmeddelanden med grön statusikon. Alla problem presenteras med en tillhörande detaljerad beskrivning.

För problemet Hot har påträffats är följande alternativ tillgängliga:

  • Neutralisera allt. Klicka på knappen Neutralisera allt för att åtgärda problemet. Det är den åtgärd som rekommenderas.
  • Detaljer. Klicka på knappen Detaljer så kommer du till fliken Hot som upptäckts. Där kan du visa detaljerad information om det hot som upptäckts.

För Databaserna är inaktuella finns följande alternativ tillgängliga:

  • Uppdatera nu. Klicka på knappen Uppdatera nu så kommer du till fliken Uppdatering där du kan köra en uppdateringsuppgift.

Om du vill visa de meddelanden som tidigare dolts i den gemensamma listan i avsnittet Vissa meddelanden är dolda klickar du på knappen Återställ dolda meddelanden.

Datorns skyddsstatus