Om karantän

Karantän är en särskild databas där objekt sparas som kan vara infekterade med virus.

Potentiellt infekterade objekt är objekt som misstänks vara infekterade med virus eller ändrade virus. Ett sådant objekt kan upptäckas och sättas i karantän vid genomsökning efter virus.

Objekt sätts i karantän vid genomsökning efter virus i följande fall:

 • Koden för det objekt som analyseras påminner om ett känt hot, men är delvis ändrad.

  Kaspersky Rescue Disk-databaserna innehåller de hot som specialisterna på Kaspersky Lab har undersökt fram till dagens datum. Om ett skadligt program har ändrats och dessa ändringar ännu inte har lagts till i databasen, klassificerar Kaspersky Rescue Disk det objektet som är infekterat med det ändrade skadliga programmet som ett potentiellt infekterat objekt, och anger därefter alltid vilket hot infektionen påminner om.

 • Kodstrukturen för det objekt som upptäckts liknar strukturen i ett skadligt program, men det finns inget liknande registrerat i programdatabaserna.

  Det är möjligt att det handlar om en ny hottyp. Därför klassificerar Kaspersky Rescue Disk objektet som ett potentiellt infekterat objekt.

Filer identifieras som potentiellt infekterade filer av den heuristiska kodanalysen. Denna mekanism är ganska effektiv och leder sällan till felaktiga alarm.

Om du placerar ett objekt i karantän flyttas det utan att kopieras. Objektet tas bort från disken och sparas i karantänmappen. Filer i karantän sparas i ett särskilt format och är inte farliga. Du kan ändra karantäninställningar.

Du kan utföra följande åtgärder på objekt i karantän:

 • sätta filer som du tror är infekterade i karantän;
 • söka och desinficera med de aktuella Kaspersky Rescue Disk-databaserna;
 • återställa filer till deras ursprungliga platser, eller till de mappar användaren väljer;
 • ta bort objekt i karantän eller en grupp valda objekt.

  Du kan ändra en åtgärd som ska utföras på objekt i karantän.

Se även:

Lagra objekt i karantän och säkerhetskopiering

Om karantän