Om säkerhetskopiering

Ibland går det inte att skydda objekt under desinficeringen. Om den desinficerade filen innehåller viktig information och du inte längre kommer åt den efter desinficeringen, kan du försöka återställa originalet från säkerhetskopian.

Säkerhetskopia är en kopia av det ursprungliga farliga objektet. Kopian skapas när objektet desinficeras eller tas bort och sparas i säkerhetskopieringen.

Säkerhetskopiering är en särskild databas som innehåller säkerhetskopior av farliga objekt efter att de bearbetats eller tagits bort. Huvudsyftet med säkerhetskopieringsfunktionen är att vid behov kunna återställa ursprungliga objekt. Filer i säkerhetskopieringen har sparats i ett särskilt format och äventyrar inte säkerheten. Du kan ändra lagringsinställningarna för säkerhetskopierade objekt.

Se även:

Lagra objekt i karantän och säkerhetskopiering

Om säkerhetskopiering