Gränssnittet för Anti-Virus

I det här avsnittet beskrivs huvudfunktionerna i Anti-Virus.

I det här avsnittet:

Huvudfönster

Konfigurationsfönster

Meddelanden

Gränssnittet för Anti-Virus