Konfigurationsfönster

Du kan öppna konfigurationsfönstret för Kaspersky Rescue Disk genom att klicka på länken Inställningar högst upp i programmets huvudfönster. I det här fönstret kan du konfigurera inställningarna för Kaspersky Rescue Disk.

Inställningsfönstret består av två delar:

  • Den vänstra delen ger åtkomst till objektsökningar, uppdateringar, konfigurationsinställningar för hot och undantag, aviseringar och rapporter och lagringsplatser för Kaspersky Rescue Disk;
  • Den högra delen av fönstret innehåller en lista över konfigurerbara inställningar för den vänstra delen.

Konfigurationsfönster