Meddelanden

När en händelse uppstår i Kaspersky Rescue Disk-åtgärden visas ett popup-meddelande på skärmen.

Beroende på hur allvarlig den aktuella händelsen är för datorns säkerhet kan du få följande typer av meddelanden:

  • Alarm. En kritisk händelse har uppstått, till exempel har ett virus upptäckts. Du bör välja en åtgärd omedelbart. Den här typen av aviseringar är röda.
  • Varning. En potentiellt farlig händelse har uppstått, till exempel har ett potentiellt infekterat objekt upptäckts. Du bör själv avgöra hur farligt detta kan vara. Den här typen av aviseringar är gula.
  • Information. Dessa aviseringar ger information om icke-kritiska händelser. Informationsaviseringar är gröna.

Meddelanden