Nätverkskonfiguration

Med det här alternativet kan nätverksadaptern konfigureras och systemets proxyserverinställningar ändras. När proxyserverinställningarna ändras kommer uppdateringshämtning och webbläsaren att fungera med de proxyserverinställningar som senast angavs.

Du kan också ange proxyserverinställningarna för en uppdateringsuppgift och för en webbläsare separat.

Nätverkskonfiguration