Webbläsare

Webbläsaren Firefox är integrerad i Kaspersky Rescue Disk, och med den kan du visa webbplatser och spara sidor du har besökt. Du kan visa alla besökta sidor sedan du har avslutat Kaspersky Rescue Disk.

Om du vill öppna webbsidor via den integrerade webbläsaren måste du ha en lokal nätverksanslutning (LAN-anslutning). Webbläsaren fungerar som standard med systemproxyserver. Du kan ange proxyserverinställningarna när du konfigurerar webbläsaren. Kaspersky Labs webbplats visas som standard i webbläsaren.

Webbläsare