Objektsökning

Det här avsnittet innehåller information om hur du söker igenom datorn efter virus med Kaspersky Rescue Disk.

I det här avsnittet:

Om genomsökning av objekt efter virus

Starta och stoppa objektsökningen

Skapa en lista över objekt för sökning

Objektsökning