Om genomsökning av objekt efter virus

Virussökning är ett av de viktigaste verktygen för att skydda din dator. I virussökningen upptäcks spridning av skadlig kod som av någon orsak inte har upptäckts av skyddet mot skadliga program.

När uppgiften objektsökning startar söker Kaspersky Rescue Disk igenom de objekt som valts av användaren. Du kan söka igenom alla objekt i datorns filsystem.

Som standard motsvarar följande objektlista objektsökningen. Den innehåller startsektorer och filer på logiska enheter. Du kan redigera listan om det behövs.

Logiska enheter som inte har tilldelats något namn i Windows visas på följande sätt – sdbN, där N – är ett tal som disken tilldelats av Kaspersky Rescue Disk (se bilden nedan).

Rescue Disk rescue disc Om genomsökning av objekt efter virus

Logiska enheter som inte tilldelats ett namn i Windows

Objektsökningen kräver en egen specifik uppsättning inställningar som är konfigurerade i Kaspersky Rescue Disk-gränssnittet som standard. Kaspersky Lab anser att de här inställningarna är optimala och har kombinerat dem på säkerhetsnivån Rekommenderad. Om den förinställda nivån inte motsvarar dina behov kan du:

Uppgiftsprocessen visas i programmets huvudfönster i Kaspersky Rescue Disk, på fliken Objektsökning under namnet på uppgiften som körs.

Medan sökningen körs loggas information om resultatet i en Kaspersky Rescue Disk-rapport (länken Rapport i den översta delen av fönstret).

Se även:

Om inställningar för objektsökning

Om genomsökning av objekt efter virus