Skapa en lista över objekt för sökning

Så här skapar du en lista över objekt för sökning:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Gör följande på fliken Objektsökning:
  • Klicka på länken Lägg till. Då öppnas fönstret Välj objektet som ska sökas. Lägg till ett objekt i listan med objekt som ska genomsökas.

   Klicka på knappen OK när du har lagt till alla objekt du behöver.

   Om rutan Rescue Disk mark fs Skapa en lista över objekt för sökning Inkludera undermappar är markerad när du lägger till ett objekt kommer sökningen att utföras rekursivt.

  • Om du vill ta bort ett objekt från listan klickar du på länken Ta bort.
  • Om du vill redigera ett objekt från listan klickar du på länken Redigera.

  Förutom att ta bort objekt från listan kan du även undanta dem tillfälligt från sökningen. Då markerar du objektet i listan och avmarkerar rutan till vänster om objektets namn.

  Objekt som redan finns på listan som standard kan inte redigeras eller tas bort.

  Om sökomfattningen är tom, eller inget objekt har markerats, kan sökuppgiften inte startas.

Se även:

Om genomsökning av objekt efter virus

Skapa en lista över objekt för sökning