Starta och stoppa objektsökningen

Så här startar du en objektsökningsuppgift:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. På fliken Objektsökning klickar du på knappen Starta objektsökning. Om du behöver stoppa uppgiften klickar du på knappen Stoppa objektsökning medan den pågår.

    Förloppet och resultatet av sökningen visas i fönstret som öppnas.

Se även:

Om genomsökning av objekt efter virus

Starta och stoppa objektsökningen