Använda komplex filtrering

Så här anger du komplexa filtervillkor:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på länken Rapport överst i fönstret. Då öppnas fönstret Skyddsstatus.
 3. Klicka på knappen Detaljerad rapport på fliken Rapport i fönstret som öppnas. Ett fönster med motsvarande namn öppnas.
 4. Vänsterklicka i området till vänster om den tabellkolumn för vilken du vill ange komplexa filtreringsvillkor. Välj Anpassad i det fönster som öppnas (se bilden nedan). Du kan också välja alternativet Gruppera efter det här fältet i snabbmenyn som visas när du högerklickar på den tabellkolumn som krävs.

  Rescue Disk difficult Använda komplex filtrering

  Välja komplex filtrering

 5. I fönstret Anpassat filter som öppnas anger du de filtreringsvillkor som krävs.

  Förfrågningsbegränsningarna är angivna i fälten till höger i fönstret. Den vänstra delen av listrutan Visa rader där används för att välja villkor för händelseförfrågan (exempelvis är större än, d.v.s. överskrider värdet som anges i fältet till höger).

  Rescue Disk hard filter Använda komplex filtrering

  Ange komplexa filtreringsvillkor

  Om du vill att dataförfrågan ska uppfylla båda villkoren väljer du Och. Om endast ett av de två villkoren krävs väljer du Eller.

  För flera kolumntyper är sökintervallet ett ord i stället för ett numeriskt eller temporalt värde. Det kan t.ex. handla om att välja ut värdet OK i kolumnen Resultat. I det här fallet jämförs ordet som angetts som begränsning med andra ord/villkor i bokstavsordning.

Se även:

Om rapporter

Använda komplex filtrering