Hantera informationsgruppering i rapporten

Så här använder du gruppering baserat på vissa attribut:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på länken Rapport överst i fönstret. Då öppnas fönstret Skyddsstatus.
 3. Klicka på knappen Detaljerad rapport på fliken Rapport i fönstret som öppnas.
 4. Välj grupperingsattribut i listrutan (se bilden nedan) i fönstret som öppnas:
  • Gruppera inte – händelserna grupperas inte.
  • Gruppera efter resultat – data grupperas utifrån resultatet av en sökning eller bearbetning av objekt.

  Rescue Disk by verdict Hantera informationsgruppering i rapporten

  Välja ett filter

  För att snabbt ladda ner önskad information och för att minska grupperingsstorleken finns det ett kriterium för nyckelordssökning. Det går även att ange ett sökkriterium.

Se även:

Om rapporter

Hantera informationsgruppering i rapporten