Om rapporter

Alla objektsökningar och uppdateringar loggas i en rapport. Där visas antalet farliga och misstänkta objekt som upptäcktes av programmet under den angivna perioden.

När du arbetar med rapporter kan du utföra följande åtgärder:

 • Välj en uppgift som du vill visa händelserapport för.
 • Hantera datagrupp.

  Du kan hantera den datagrupp som visas i rapporten. Information kan grupperas efter ett antal attribut.

 • Välj för vilken händelsetyp rapporten ska skapas.

  I rapporten visas en fullständig lista över viktiga händelser som inträffar när sökuppgiften körs eller när databaserna uppdateras. Du kan välja vilka händelsetyper som ska registreras i rapporten.

 • Hantera data som visas på skärmen.

  Händelser som inkluderas i rapporten visas i tabellform. Du kan skapa en datauppsättning som filtrerar informationen genom att ange ett begränsande villkor.

 • Välj hur den statistiska informationen ska visas på skärmen.

  I den nedre delen av fönstret visas uppgiftsstatistiken för Kaspersky Rescue Disk.

 • Spara rapporten i en fil.
 • Ange komplexa filtreringsvillkor

  Du kan ange datasökkriterier för valfri tabellkolumn. En datafråga med ett komplext filter bygger på de logiska funktionerna konjunktion (logiskt Och) och disjunktion (logiskt Eller) som kan användas för att styra frågan.

 • Söka efter händelser som har inträffat i systemet och bearbetats av programmet.

Åtgärden objektsökning och uppdatering loggas i avsnittet statistik. Du kan granska den utökade statistiken i grafisk form eller som tabell (beroende på uppgiften). Du väljer utökad statistik med knappen Rescue Disk button1 Om rapporter i den övre delen av fönstret. Här kan du kontrollera hur många farliga och misstänkta objekt som programmet har upptäckt, och vilka av dem som har desinficerats, tagits bort eller satts i karantän.

Se även:

Rapporter och lagringsplatser

Om rapporter