Utökad statistik

Så här visar du utökad statistik:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på länken Rapport överst i fönstret. Då öppnas fönstret Skyddsstatus.
  3. Klicka på knappen Detaljerad rapport på fliken Rapport i fönstret som öppnas.
  4. I fönstret som öppnas väljer du en uppgift som du vill visa utökad statistik för och klickar på knappen Rescue Disk button1 Utökad statistik i den övre delen av fönstret.

Se även:

Om rapporter

Utökad statistik