Välja händelsetyp

Så här skapar du en rapport om en särskild händelsetyp:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på länken Rapport överst i fönstret. Då öppnas fönstret Skyddsstatus.
 3. Klicka på knappen Detaljerad rapport på fliken Rapport i fönstret som öppnas.
 4. I fönstret som öppnas, i listrutan till höger (se bilden nedan), väljer du händelsetypen:
  • Kritiska händelser – händelser som är av avgörande betydelse och som tyder på problem med Kaspersky Rescue Disk eller sårbarheter i datorns skydd. De omfattar till exempel upptäckt av virus eller ett fel i funktionen.
  • Viktiga händelser – händelser som alltid ska åtgärdas eftersom de pekar på viktiga situationer i programfunktionerna, till exempel ett avbrott.
  • Alla händelser – om en rapport om alla händelser behöver skapas.

  Rescue Disk by importanse Välja händelsetyp

  Välja händelsetyp

  Om du väljer Alla händelser visas alla händelser i rapporten men bara om motsvarande ruta i avsnittet Rapporter och lagringsplatser, i gruppen Rapporter med fält, är markerad. Den här parametern innebär att icke-kritiska rapportloggar kan tas med i rapporter. Om den här rutan inte är markerad visas en varningsikon och länken Avaktiverad nära listrutan för urval av händelsetyper. Klicka på den angivna länken för att öppna fönstret för rapportkonfiguration och markera motsvarande rutor.

Se även:

Om rapporter

Välja händelsetyp