Visa data på skärmen

Så här ändrar du de data som visas på skärmen:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på länken Rapport överst i fönstret. Då öppnas fönstret Skyddsstatus.
 3. I fönstret som öppnas, på fliken Rapport, klickar du på knappen Detaljerad rapport och konfigurerar de data som visas:
  • Om du vill införa en begränsning vänsterklickar du i området till vänster om rubriken i den tabellkolumn där du vill införa en begränsning (se bilden nedan). Välj en begränsning från listrutan. Om du väljer Anpassad kan du ange villkor för komplex filtrering. Om det behövs kan du visa alla data genom att välja Alla i begränsningslistan.

  Rescue Disk difficult Visa data på skärmen

  Ange ett begränsningsvillkor

  • Om du vill visa detaljerad information om en händelse klickar du på ikonen Rescue Disk plus Visa data på skärmen till vänster om händelserubriken. Du kan ändra hur data visas på skärmen. Det gör du genom att högerklicka på området till höger om en kolumnrubrik och definiera filtret i snabbmenyn (se bilden nedan).

  Rescue Disk filtered by Visa data på skärmen

  Välja datavisningsläge

  • För att dölja / visa tabellkolumner högerklickar du i fönstret som öppnas på området till höger om rubriken på en tabellkolumn. Sedan avmarkerar du rutorna med motsvarande namn i snabbmenyn (se bilden nedan).
  • Kolumnens snabbmeny ger snabb åtkomst till alla attribut för att gruppera och välja händelser (se bilden nedan).

  Rescue Disk sort by Visa data på skärmen

  Meny för gruppering och händelsefrågor

  • För att visa alla objekt i tabellkolumnerna klickar du på knappen Rescue Disk plus3 Visa data på skärmen till vänster om ett kolumnnamn (se bilden nedan). I de öppnade kolumnrubrikerna visas en pil som anger filtreringsordning. Du kan ändra filtret genom att klicka på pilikonen.

  Rescue Disk plus2 Visa data på skärmen

  Visa fullständiga tabellkolumner

Se även:

Om rapporter

Visa data på skärmen