Starta och stoppa Anti-Virus

Det här avsnittet innehåller information om hur du startar och stoppar Anti-Virus.

I det här avsnittet:

Starta Anti-Virus

Stoppa Anti-Virus

Starta och stoppa Anti-Virus