Uppdatering

Det här avsnittet innehåller information om hur du uppdaterar antivirusdatabaser på datorn med hjälp av Kaspersky Rescue Disk.

I det här hjälpavsnittet:

Om uppdateringen

Starta och stoppa uppdateringen

Återställa den senaste uppdateringen

Update