Återställa den senaste uppdateringen

Så här återställer du föregående databasversion:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på Återställ till föregående databaser på fliken Uppdatering . Fönstret Återställa öppnas.
  3. Klicka på knappen Återställ den senaste uppdateringen i fönstret som öppnas.

Se även:

Om uppdateringen

Återställa den senaste uppdateringen