Om uppdateringen

Uppdateringar av programmet är en förutsättning för ett tillförlitligt skydd av datorn. Nya virus, trojanska hästar och skadliga program kommer dagligen, och därför är det viktigt att uppdatera programmet regelbundet för att kontinuerligt skydda dina personliga data. Information om hot och neutraliseringsmetoder lagras i Kaspersky Rescue Disks databaser, så regelbunden uppdatering är en avgörande del i att upprätthålla ett tillförlitligt skydd.

Om du vill uppdatera antivirusdatabaser kör du uppdateringsuppgiften. Medan uppgiften körs laddar Kaspersky Rescue Disk ner uppdateringarna och installerar dem på datorn.

Om databaserna har skadats under uppdateringsprocessen kan du återställa uppdateringen. Innan databaserna uppdateras skapar Kaspersky Rescue Disk en säkerhetskopia av dem om du vill återställa den föregående versionen.

Kaspersky Rescue Disk uppdateras enligt en förinställd kombination av inställningar.

Om förinställningarna inte motsvarar dina behov kan du:

Antivirusdatabaserna måste ständigt uppdateras. Du kan avgöra om du behöver ladda ner uppdateringar utifrån status på fliken Uppdatering i programmets huvudfönster. På fliken visas följande inställningar:

  • Databasstatus (uppdaterade, inaktuella eller skadade).

    När du ska välja en uppdateringskälla jämförs antivirusdatabaserna på datorn med dem i uppdateringskällan. Om databaserna på datorn och på uppdateringsservern är olika, laddas endast den del ner som skiljer sig från uppdateringarna.

  • Versionsdata och -tid.
  • Antal databasposter och deras sammansättning.

Detaljerad information om händelser som har uppstått under uppgiften finns i uppdateringsrapporten (länken Rapport i den översta delen av fönstret). Du kan även visa översikten över virusaktiviteter på www.kaspersky.com genom att klicka på länken Granskning av virusaktivitet.

Se även:

Uppdatera inställningar

Om uppdateringen