Starta och stoppa uppdateringen

Så här startar du en uppdatering:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. På fliken Uppdatering klickar du på knappen Starta uppdatering. Om du behöver stoppa uppgiften klickar du på knappen Stoppa uppdateringen medan den pågår.

    I fönstret som öppnas visas förloppet för och resultatet av uppdateringen.

Se även:

Om uppdateringen

Starta och stoppa uppdateringen