Återställa till föregående databaser

Om du vill återställa till de föregående databaserna

väljer du motsvarande objekt i användarmenyn.

Återställa till föregående databaser