Nätverkskonfiguration

Så här konfigurerar du en nätverksadapter och ändra proxyserverinställningar:

 1. I användarmenyn väljer du Nätverkskonfiguration. Då öppnas ett fönster för konfiguration av nätverksadapter.
 2. I fönstret som öppnas väljer du ett av följande alternativ:
  • Konfigurera nätverksadapter – för att konfigurera nätverksadaptern.

   Välj en nätverksadapter som du vill ändra inställningarna för. Klicka på knappen OK. Då öppnas ett konfigurationsfönster för den adapter du valde. Om du vill ändra dess inställningar klickar du på knappen Ja. I fönstret som öppnas väljer du ett av följande alternativ:

   • DHCP – för att konfigurera nätverksadaptern automatiskt.
   • Manuell konfiguration – för att ange nätverksadapterinställningar manuellt. Klicka på knappen OK. I fönstret som öppnas anger du nätverksadapterinställningarna.

   När du har konfigurerat nätverksadapterinställningarna klickar du på knappen OK.

  • Konfigurera proxyserverinställningar – för att ange proxyserverinställningar.

   Klicka på knappen OK. I fönstret som öppnas anger du proxyserverinställningarna. Klicka på knappen OK.

Nätverkskonfiguration