Uppdatera Kaspersky Rescue Disk

Du startar uppdateringsuppgiften genom att

välja objektet Starta uppdatering i användarmenyn.

Uppdatera Kaspersky Rescue Disk