Virussökning

Du startar en objektsökningsuppgift genom att

välja ett av följande alternativ i användarmenyn:

  • Sök igenom <Disk> – Kaspersky Rescue Disk söker i alla diskobjekt (filer) efter virus. Om ett infekterat eller misstänkt objekt hittas, uppmanas användaren att vidta åtgärder för det objektet.

    När det infekterade/misstänkta objektet har desinficerats tar Kaspersky Rescue Disk bort alla hyperlänkar till objektet från registret och från Windows tjänstkatalogfiler.

  • Sök igenom alla objekt – Kaspersky Rescue Disk söker igenom alla filer i alla enheter, även objekt i automatisk körning och startsektorer.
  • Sök igenom startobjekt – Kaspersky Rescue Disk söker igenom registret och filer med filnamnstilläggen .inf, .ini, .bat i Windows tjänstkataloger på alla anslutna enheter. Alla objekt genomsöks efter virus. Om ett infekterat eller misstänkt objekt hittas, uppmanas användaren att vidta åtgärder för det objektet.

    När det infekterade/misstänkta objektet har desinficerats tar Kaspersky Rescue Disk bort alla hyperlänkar till objektet från registret och från Windows tjänstkatalogfiler.

  • Sök igenom diskstartsektorer – Kaspersky Rescue Disk söker igenom alla diskstartsektorer efter skadliga objekt. Om ett skadligt objekt hittas kan användaren välja en åtgärd för det.

    När det skadliga objektet har desinficerats tar Kaspersky Rescue Disk bort alla hyperlänkar till objektet från registret och från Windows tjänstkatalogfiler.

Virussökning