Visa hjälpen

Du visar hjälpen för tangentkombinationer i filhanteraren genom att

välja knappen Hjälp i användarmenyn.

Visa hjälpen