Arbeta med kommandotolk

I det här avsnittet beskrivs hur du arbetar med Kaspersky Rescue Disk i textläge.

I det här avsnittet:

Kommandotolkens syntax

Virussökning

Uppdatera Kaspersky Rescue Disk

Återställa den senaste uppdateringen

Visa hjälpen

Stänga Kaspersky Rescue Disk

Arbeta med kommandotolk