Återställa den senaste uppdateringen

Kommandosyntax:

ROLLBACK [-R[A]:<rapportfil>]

Disknamn måste anges med versaler, exempelvis C:/file.txt, där C är disknamnet.

Beskrivning av inställningar:

-R[A]:<rapportfil>

-R:<rapportfil> – logga endast viktiga händelser i rapporten.

-RA:<rapportfil> – logga alla händelser i rapporten.

Du kan använda en absolut sökväg till filen. Om du inte har definierat någon inställning visas sökresultaten och alla händelser på skärmen.

Exempel:

Återställningsrapport:

ROLLBACK -RA:C:/rollback.txt

Återställa den senaste uppdateringen