Kommandotolkens syntax

Kommandotolkens syntax:

<kommando> [inställningar]

Följande kan användas som kommandon:

HELP

hjälp om kommandosyntax, visa listan med kommandon

SCAN

Sök igenom objekt efter virus

UPDATE

Startar uppdateringsuppgiften

ROLLBACK

Återställer de allra senaste uppdateringarna

EXIT

Stänga Kaspersky Rescue Disk

Kommandotolkens syntax