Uppdatera Kaspersky Rescue Disk

Syntaxen för uppdatering av databaserna och modulerna för Kaspersky Rescue Disk från kommandoraden är följande:

UPDATE [<uppdateringskälla>] [-R[A]:<rapportfil>]

Disknamn måste anges med versaler, exempelvis C:/file.txt, där C är disknamnet.

Beskrivning av inställningar:

<uppdateringskälla>

Namnet på en HTTP- eller FTP-server eller nätverksmapp för hämtning av uppdateringar. Parameterns värde kan se ut som en fullständig sökväg till en uppdaterad källa eller en webbadress. Om du inte väljer någon sökväg tas uppdateringskällan från uppdateringsinställningarna.

-R[A]:<rapportfil>

-R:<rapportfil> – logga endast viktiga händelser i rapporten.

-RA:<rapportfil> – logga alla händelser i rapporten.

Du kan använda en absolut sökväg till filen. Om du inte har definierat någon inställning visas sökresultaten och alla händelser på skärmen.

Exempel:

Uppdatera databaser och registrera alla händelser i en rapport:

UPDATE -RA:C:/avbases_upd.txt

Uppdatera Kaspersky Rescue Disk