Visa hjälpen

Med det här kommandot kan du visa hjälpen om programmets kommandoradssyntax:

HELP

Om du vill få hjälp med syntaxen till ett specifikt kommando kan du använda ett av följande kommandon:

<kommando> -?

HELP <kommando>

Visa hjälpen