Om textläge

I textläge visas ett användargränssnitt som endast använder alfanumeriska tecken och teckengrafik för indata-utdata och presentation av information. I textläge används lite resurser för indata-utdataenheter (särskilt minne) och informationsvisning i hög hastighet.

I textläget i Kaspersky Rescue Disk kombineras gränssnittet för kommandotolken med det konsolläge som erbjuds av filhanteraren Midnight Commander.

Följande funktioner är tillgängliga i textläge:

  • nätverkskonfiguration (nätverksadapter, proxyserver);
  • starta Kaspersky Rescue Disk-konsolen
  • objektsökning (objekt i automatisk körning, startsektorer, diskar, diskkataloger, alla objekt);
  • uppdatera databaser;
  • återställa den senaste uppdateringen;
  • hjälp om kommandosyntax;
  • starta om datorn;
  • stänga Kaspersky Rescue Disk när datorn stängs av.

I textläge kan du endast starta objektsökningar och uppdateringar. Om du vill ändra uppgiftsinställningar ska du starta programmet i grafiskt läge.

Om textläge