Begränsningar i programkörningen

Programmet har för närvarande följande begränsningar:

  • Om grafiskt läge har valts stängs datorn av och Kaspersky Rescue Disk läses inte in. Det vanligaste problemet som kan uppstå när det grafiska undersystemet läses in är att drivrutinen för en videoadapter eller utdataenhet inte kan identifieras.
  • Logiska enheter visas inte i Kaspersky Rescue Disk när genomsökningsområdet väljs. Endast startsektorer visas. Det mest sannolika problemet som kan uppstå är att filsystem på hårddiskar och USB-enheter som har anslutits inte har identifierats – troligtvis på grund av att RAID används.

Se även:

Kontakta den tekniska supporten

Maskinvaruinformation

Begränsningar i programkörningen