Annan information

“Agava-C” programbibliotek, utvecklat av OOO “R-Alpha”, används för att kontrollera digital signatur.

Programvaran kan innehålla vissa program för vilka användaren erhåller licens (eller underlicens) enligt allmän GNU-licens (General Public License eller GLP) eller andra liknande fria programvarulicenser som bland annat ger användaren rätt att kopiera, modifiera och återdistribuera vissa programvaror eller delar av programvaror, samt ger användaren tillgång till källkoden (“öppen källkod”). Om sådana licenser kräver att källkoden för programvara som distribueras i körbart binärformat också görs tillgänglig för användaren, kan tillgång till källkoden erhållas genom att sända en begäran till source@kaspersky.com, eller genom att källkoden medföljer programvaran.

I filen /rescue/help/License_notice_4.txt samlas ytterligare information om kod från tredje part.

Annan information