Skapa och spara spårningsfilen

Om fel uppstår när Kaspersky Rescue Disk körs kan du bli ombedd av den tekniska supporten att skapa en spårningsfil.

Så här skapar och sparar du en spårningsfil:

 1. I startguidens fönster väljer du ett grafiskt gränssnittsspråk med knapparna. Klicka på RETUR-knappen.

  Ett fönster med olika alternativ öppnas.

 2. Välj det inläsningsläge du behöver.
 3. Tryck på tangenten E.
 4. I slutet av den första raden efter quiet efter ett mellanslag infogar du trace.
 5. Tryck på tangentbordsgenvägen CTRL+X.

  Spårningsfilen sparas.

  När du arbetar med Kaspersky Rescue Disk kan du få åtkomst till filen genom att använda uppgiftshanteraren. Filen kommer att finnas under följande sökväg: /discs/<Hårddisk>:/Kaspersky Rescue Disk/avp<unik kombination av datum, tid och interna data>.log.

  När Kaspersky Rescue Disk har stängts arkiveras filen och finns under följande sökväg: <Hårddisk>:/Kaspersky Rescue Disk/kavrescue_sysinfo_<datum då filen skapades>.

Skapa och spara spårningsfilen