Förberedelser för inläsning

Gör följande innan du läser in Kaspersky Rescue Disk:

  1. Aktivera start från CD/DVD-ROM eller flyttbar enhet i BIOS-inställningarna (mer information finns i dokumentationen för det moderkort som är installerat på datorn).
  2. Sätt i en enhet / flyttbar enhet i CD/DVD-ROM-enheten med Kaspersky Rescue Disk-avbilden.
  3. Starta om datorn. Efter omstart visas ett meddelande på skärmen: Tryck på valfri tangent för att öppna menyn.
  4. Tryck på valfri tangent. En inläsningsguide startar.

    Om du inte trycker på någon tangent inom 10 sekunder startas datorn automatiskt från hårddisken.

Förberedelser för inläsning